Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi – Thủ trưởng CQCN trả lời tháng 10/2018

Đã đăng vào 16 Tháng 10, 2018 lúc 9:56

(kontumtv.vn) – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Văn Thế trả lời về các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét