11:35 Truyền hình tiếng J’Rai
12:05 Phim truyện: Lửa yêu thương – Tập 76
12:50 Khám phá thiên nhiên: Thành phố Porto
13:50 Cải lương: Bông sen trắng