05:55 Văn bản pháp luật
06:00 Chào buổi sáng
06:30 Ca nhạc: Xuân yêu thương
06:55 Phim truyện: Thuyền giấy - Tập 14