17:45 Truyền hình tiếng Giẻ Triêng
18:00 Đất và Người Kon Tum tiếng Gia Rai
18:10 Ca nhạc thiếu nhi
18:30 Thời sự