11:15 Lời cảnh báo: Mùa nắng nóng lo bùng phát bệnh dại
11:20 Phút thư giãn: Một ngày làm vợ
11:30 Thời sự
11:45 Điểm báo