05:55 Văn bản pháp luật
06:00 Chào buổi sáng
06:30 Phim truyện: Thư kiếm tình hiệp – Tập 15
07:20 Phóng sự chuyên đề: Dấu ấn từ các phong trào thi đua yêu nước