08:15 Tạp chí văn hóa thế giới
08:30 Ca nhạc
09:00 Thời sự
09:20 Phim truyện: Dòng sông không trở lại – Tập 28