21:45 Phim truyện: Ngôi nhà cà phê - Tập 22
22:30 Khám phá tự nhiên: Phép màu của đại dương - 7 lục địa: Bắc Mỹ
23:15 Giới thiệu chương trình ngày 19/6