14:25 Phim truyện: Tình thân
16:15 Phim khoa học: Bí ẩn kinh hoàng về cá sấu sông Katuma
17:00 Phim truyện: Về đất Thăng Long – Tập 35
17:45 Truyền hình tiếng Gia Rai