05:40 Truyền hình tiếng Giẻ Triêng
05:55 Văn bản pháp luật
06:00 Chào buổi sáng
06:30 Phim truyện: Hương đêm – Tập 33