11:00 Thời sự
11:15 Điểm báo
11:20 Cộng đồng mạng
11:25 Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời