21:40 Phim truyện: Sự thật vô hình - Tập 8
22:25 Võ thuật tinh hoa: Sambo – Phần 1
22:55 Giới thiệu chương trình ngày 20/6