14:45 Phim truyện: Người đàn bà mộng du
16:10 Hình ảnh sự kiện
16:15 Ca nhạc: Biển đảo khúc tình ca
16:40 Thức ăn truyền thống