22:50 Khám phá thiên nhiên
23:15 Giới thiệu chương trình ngày 12/12