05:40 Truyền hình tiếng Ba Na
05:55 Văn bản pháp luật
06:00 Chào buổi sáng
06:30 Phim truyện: Yêu lần nữa – Tập 19