07:25 Phim truyện: Kỳ nghỉ thú vị
09:00 Thời sự
09:15 Phim truyện: Ngọc bội uyên ương – Tập 2
10:00 Điểm đến du lịch: Hồ Quan Sơn