20:20 Sức khỏe cho cộng đồng: Khó khăn trong việc giảm tỷ lệ sinh con tại nhà
20:30 Khoa học và Công nghệ: Trường Cao đẳng Cộng đồng ứng dụng công nghệ 4.0 vào thực tiễn
20:40 Phim truyện: Nhà trọ có 4 cô chiêu - Tập 29
21:25 Văn hóa-Nghệ thuật: Giữ gìn văn hóa cồng chiêng trong trường học