14:05 MTV chọn lọc
14:35 Phim truyện: Định cư tại mỹ
16:15 Phút thư giãn: Đại gia dỏm
16:25 Phim tài liệu: Chuyện của rơm