Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề ngày 22/11/2013

Đã đăng vào 23 Tháng 11, 2013 lúc 9:52

Cơn bão số 9 năm 2009 đã đi qua 4 năm, người dân bị thiệt hại và ở vùng nguy hiểm đã được chuyển đến nơi ở mới. Song, cuộc sống của người dân nơi ở mới liệu có thật sự an toàn để ổn định sản xuất lâu dài. Chi tiết nội dung này sẽ được phản ánh trong PSCĐ hôm nay

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét