Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề ngày 29/11/2013

Đã đăng vào 30 Tháng 11, 2013 lúc 8:49

Những năm qua, các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội các xã khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần làm thay đổi bộ mặt của các xã vùng sâu, vùng xa.  Tuy nhiên, đến nay Kroong vẫn đang là một xã nghèo với tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến trên 35%.

 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét