Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phóng sự chuyên đề ngày 15/11/2013

Đã đăng vào 16 Tháng 11, 2013 lúc 18:01

Kết quả thực hiện dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chương trình này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa ở địa phương.

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét