Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề ngày 18/10/2013

Đã đăng vào 19 Tháng 10, 2013 lúc 14:35

Trong mùa mưa bão năm 2013 này, thành phố Kon Tum là 1 trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại trên toàn tỉnh. Sau bão lũ đi qua, người dân và chính quyền thành phố đã cùng chung tay khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất.      

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét