Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sáp nhập, sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố

Đã đăng vào 21 Tháng 3, 2020 lúc 6:20

(kontumtv.vn) - Sáp nhập, sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét