Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sức sống mới ở một vùng căn cứ cách mạng

Đã đăng vào 26 Tháng 4, 2014 lúc 15:20

(kontumtv.vn) – Sau 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cuộc sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa đã từng bước chuyển biến tích cực.

 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét