Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 24/10/2020

Đã đăng vào 24 Tháng 10, 2020 lúc 20:00

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na ngày 24/10/2020 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét