Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 3/12/2019

Đã đăng vào 3 Tháng 12, 2019 lúc 5:50

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na ngày 3/12/2019 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét