Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Ba Na ngày 3/7/2020

Đã đăng vào 3 Tháng 7, 2020 lúc 20:13

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Ba Na ngày 3/7/2020 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét