Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 10/1/2020

Đã đăng vào 10 Tháng 1, 2020 lúc 14:59

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 10/1/2020 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét