Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 10/8/2018

Đã đăng vào 10 Tháng 8, 2018 lúc 20:12

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 10/8/2018 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét