Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 11/9/2019

Đã đăng vào 11 Tháng 9, 2019 lúc 4:59

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 11/9/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét