Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 2/7/2020

Đã đăng vào 2 Tháng 7, 2020 lúc 19:43

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Gia Rai buổi trưa ngày 2/7/2020 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét