Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 12/8/2018

Đã đăng vào 12 Tháng 8, 2018 lúc 20:28

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 12/8/2018 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét