Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/8/2017

Đã đăng vào 13 Tháng 8, 2017 lúc 9:40

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 13/8/2017 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét