Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 16/9/2020

Đã đăng vào 16 Tháng 9, 2020 lúc 5:42

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 16/9/2020 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét