Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 17/9/2019

Đã đăng vào 17 Tháng 9, 2019 lúc 5:51

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 17/9/2019 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét