Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 19/8/2019

Đã đăng vào 19 Tháng 8, 2019 lúc 6:10

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 19/8/2019 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét