Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 6/10/2017

Đã đăng vào 6 Tháng 10, 2017 lúc 13:23

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 6/10/2017 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét