Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 12/7/2019

Đã đăng vào 12 Tháng 7, 2019 lúc 5:34

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 12/7/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét