Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 14/11/2017

Đã đăng vào 14 Tháng 11, 2017 lúc 13:07

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 14/11/2017 của Đài PT-TH Kon Tum

 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét