Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 18/5/2018

Đã đăng vào 18 Tháng 5, 2018 lúc 14:02

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 18/5/2018 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét