Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 21/11/2020

Đã đăng vào 21 Tháng 11, 2020 lúc 19:33

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 21/11/2020 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét