Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 22/10/2019

Đã đăng vào 22 Tháng 10, 2019 lúc 5:51

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 22/10/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét