Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 30/6/2020

Đã đăng vào 30 Tháng 6, 2020 lúc 19:24

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 30/6/2020 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét