Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 7/12/2017

Đã đăng vào 7 Tháng 12, 2017 lúc 10:11

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Xê Đăng ngày 7/12/2017 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét