Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tiếng Jeh Triêng ngày 11/01/2014

Đã đăng vào 11 Tháng 1, 2014 lúc 15:36

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 11/1/2014 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét