Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tiếng Jeh Triêng ngày 30/4/2014

Đã đăng vào 30 Tháng 4, 2014 lúc 14:11

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 30/4/2014 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét