Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh trưa ngày 11/9/2018

Đã đăng vào 11 Tháng 9, 2018 lúc 16:22

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh trưa ngày 11/9/2018 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét