Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh trưa ngày 12/6/2019

Đã đăng vào 12 Tháng 6, 2019 lúc 19:44

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh trưa ngày 12/6/2019 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét