Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh trưa ngày 17/11/2017

Đã đăng vào 18 Tháng 11, 2017 lúc 18:05

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh trưa ngày 17/11/2017 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét