Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh trưa ngày 1/7/2020

Đã đăng vào 1 Tháng 7, 2020 lúc 19:27

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh trưa ngày 1/7/2020 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét