Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh trưa ngày 19/11/2020

Đã đăng vào 19 Tháng 11, 2020 lúc 18:59

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh trưa ngày 19/11/2020 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét