Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

13/86 xã ở Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới

Đã đăng vào 14 Tháng 11, 2017 lúc 20:15
Nông thôn mới tỉnh Kon Tum

Nông thôn mới tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, đến nay tỉnh Kon Tum đã có 13/86 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 02 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 26 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí và 04 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn tỉnh là 10,35 tiêu chí/xã. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ nay đến năm 2020 tỉnh phải phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Vì vậy, các địa phương cố gắng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các cấp chính quyền, người dân trên địa bàn tích cực chung tay, tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thanh Thủy – Thanh Hà

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét