Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đại hội Đảng bộ xã Ia Tơi

Đã đăng vào 21 Tháng 2, 2020 lúc 19:09

(kontumtv.vn) – Đảng bộ xã Ia Tơi (huyện Ia H’Drai, Kon Tum) đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huyện ủy Ia H’Drai chọn tổ chức. Dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt.

DAI HOI DANG BO XA IA TOI LAN THU III, NHIEM KY 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, xã Ia Tơi đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ đời sống nhân dân. Các chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước giảm nghèo ở địa phương. Xã đã hình thành diện tích các cây trồng tập trungtheo hướng ứng dụng công nghệ cao; nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển; thu hút nhiều cá nhân, tổ chức đến đầu tư, hình thành một số mô hình sản suất kinh doanh tập trung, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các chi bộ trực thuộc được nâng lên. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp mới 27 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 57 đảng viên.\

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu tiếp tục lãnh đạo khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng xã Ia Tơi ổn định, phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Tơi khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 ủy viên.

CTV Văn Sĩ                  

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét