Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Gần 18.800 hộ DTTS tỉnh Kon Tum thoát nghèo

Đã đăng vào 27 Tháng 6, 2020 lúc 19:20

(kontumtv.vn) – Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum có trên 20.900 hộ thoát nghèo, trong đó, có gần 18.800 hộ DTTS. Hiện nay, toàn tỉnh còn gần 25% hộ nghèo DTTS, giảm gần 21% so với năm 2015.  Trung bình mỗi năm có trên 5,4% hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo.

GAN 18.800 HO DTTS TINH KON TUM THOAT NGHEO

Có được kết quả tốt trong công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số chính nhờ tỉnh Kon Tum phát huy có hiệu quả nguồn đầu tư của Trung ương và phát huy tốt lợi thế của địa phương. Đến nay toàn tỉnh có hơn 90% số xã, 70% số thôn, làng thuộc các huyện nghèo đã có đường ô tô đến trung tâm xã và đi lại được 2 mùa. 100% trung tâm xã và trên 90% số thôn, làng đã có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Các công trình thủy lợi đáp ứng trên 80% nhu cầu tưới cho người dân vùng khó khăn. Mức độ tiếp cận của người dân với các dịch vụ xã hội được nâng lên, hệ thống chính quyền cơ sở được củng cố, tăng cường; an ninh-quốc phòng đảm bảo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét