Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

HĐND tỉnh Kon Tum thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018

Đã đăng vào 9 Tháng 12, 2017 lúc 21:02

(kontumtv.vn) – Tại kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thể hiện quyết tâm chính trị cao.

Kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI

Kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 9% với cơ cấu kinh tế hợp lý: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong toàn tỉnh, triển khai có hiệu quả Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ. Giữ vững quốc phòng – an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại; liên kết, hợp tác nội vùng, liên vùng và khu vực tam giác phát triển.

Các chỉ tiêu chủ yếu là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh trên 9% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế: Nông – lâm – thuỷ sản 26-27%; Công nghiệp – Xây dựng 25-26%; Thương mại – Dịch vụ 39-40%. Thu nhập bình quân đầu người trên 37 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước 2.136 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 6.642,2 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 97 triệu USD. Diện tích gieo trồng vụ đông – xuân năm 2018-2019 là 6.700 ha. Dân số trung bình năm 2018 là 533 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2017. Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 30 giường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 90%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 62,84%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

HĐND tỉnh đã quyết nghị 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.                 

Thanh Tùng – Thanh Hà

 

                                                              

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét