Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hỗ trợ cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Đã đăng vào 24 Tháng 5, 2020 lúc 18:39

(kontumtv.vn) – Tính đến đầu tháng 5/2020, Agribank Kon Tum đã thực hiện cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ từ đầu năm 2020 cho 10 khách hàng cá nhân và 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với tổng dư nợ hơn 428,5 tỷ đồng. Trong đó, có 1 doanh nghiệp được điều chỉnh kỳ hạn trả lãi và nợ gốc sang kỳ hạn kế tiếp lên tới là 90 tỷ đồng.

Đây là một trong những giải pháp được Agribank Kon Tum triển khai thực hiện theo Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Agribank Kon Tum tiếp tục thông báo và triển khai biện pháp hỗ trợ đối với các khách hàng có nhu cầu cơ cấu lại nợ hoặc miễn giảm lãi, tạo điều kiện cho khách hàng có thời gian để phục hồi, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hơ Jan – Thanh Hà

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét