Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Đã đăng vào 30 Tháng 6, 2020 lúc 19:22

(kontmtv.vn) – Chiều 30/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và kiện toàn tổ chức Hội.

HOI NGHI BAN CHAP HANH LIEN HIEP HOI KH KT TINH

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã duy trì thường xuyên các hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp hội đã tham vấn với Văn phòng Tỉnh ủy một số nội dung họp trình Ban Thường vụ tháng 4 và tháng 5, như dự thảo “Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2030”; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX). Tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định 15 dự thảo quyết định, quy hoạch, chương trình, đề cương do UBND tỉnh và các đơn vị trong tỉnh đề nghị…

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành đã thống nhất bầu ông Đặng Thanh Long, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngọc Chí – Công Luận

 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét