Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Đã đăng vào 12 Tháng 2, 2020 lúc 19:52

(kontumtv.vn) –  Sáng 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác  xây dựng Chính phủ điện tử. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và các bộ ngành Trung ương. 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được về công tác xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu hội nghị đánh giá xác đúng kết quả đạt được để phát huy mặt tốt, khắc phục ngay các hạn chế để việc xây dựng Chính phủ điện từ đúng lộ trình, đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng đất nước phát triển, tiết kiệm ngân sách Quốc gia và nâng cao uy tín, lòng tin của nhân dân vào Chính phủ và chính quyền các cấp.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Đến nay, 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia, tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019. Trong năm 2019, Chính phủ đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia cùng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; đã khai trương Cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội, kết nối với Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tăng từ 3% năm 2018 lên 27% năm 2019. Việc phát triển Hệ tri thức Việt để kết nối, chia sẻ tri thức cho các tầng lớp xã hội cũng được chú trọng phát huy trong năm 2019. Đặc biệt, Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành ngày 09/12/2019 phát huy tốt vai trò là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tra cứu thông tin, giám sát tình trạng giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đáng phấn khởi là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến từ gần 5% năm 2018 tăng lên gần 11% năm 2019.

Năm 2020, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện từ đề ra mục tiêu có 30%  dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; 100%  bộ, ngành, địa phương có Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng lưu ý bên cạnh kết quả đạt được Việt Nam hiện đứng vị trí 88 trên thế giới và đứng thứ 6/10 Quốc gia trong khu vực về Chính phủ điện tử, đây là vị trí còn thấp. Thủ tướng yêu cầu trong năm 2020 các bộ ngành cần tập trung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời sớm hoàn thiện thể chế pháp luật để phục vụ cho nền tảng Chính phủ điện tử. Thủ tướng chỉ đạo phải bảo đảm tài chính phục vụ cho Chính quyền điện tử, đồng thời nâng cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu và phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng chính quyền điện tử. Thủ tướng lưu ý cần ưu tiên phát huy nền tản dùng chung, tránh đầu tư chồng chéo gây lãng phí; đồng thời trong xây dựng Chính phủ điện tử phải đi liền với đổi mới bộ máy công quyền, gắn với cải cách hành chính. Thủ tương kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ trong nước mạnh dạn đầu tư, phát huy nguồn lực để đồng hành cùng chính phủ trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Văn Hiển – Đức Thắng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét