Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị UBMTTQVN thành phố Kon Tum

Đã đăng vào 13 Tháng 1, 2018 lúc 20:03

(kontumtv.vn) – UBMTTQVN thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lần thứ chín, khóa XI, nhiệm kỳ 2014-2019 để đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2017 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, đồng thời hiệp thương kiện toàn ủy viên UBMTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2014-2019.

uy ban MTTQVN

 Năm 2017, UBMTTQVN thành phố Kon Tum và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì và nhân rộng các mô hình khu dân cư phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mặt trận thành phố phát động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017, hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng và sửa chữa 3 nhà tình thương cho đối tượng chính sách; duy trì các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo nhân các ngày lễ, Tết.

Ngoài ra, Mặt trận thành phố còn đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, thành phố; thực hiện giám sát việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện chính sách hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở, giải quyết kiến nghị của cử tri…

CTV Minh Phượng 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét