Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Họp Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiều số tỉnh Kon Tum

Đã đăng vào 15 Tháng 5, 2019 lúc 19:35

(kontumtv.vn) – Ngày 15/ 5, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III  năm 2019 đã tiến hành cuộc họp nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Thị Nga chủ trì cuộc họp.

hop ban chi dao

Đến nay, 10 huyện, thành phố tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện, thành phố. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội phiên chính thức tại các huyện, thành phố sẽ diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 21/ 6/2019. Đại hội điểm của tỉnh sẽ diễn ra tại huyện Kon Plông vào ngày 24/5, dự kiến sẽ có khoảng 190 đại biểu tham gia.

Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo về việc thành lập các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn Đại hội cấp huyện, phân bố đại biểu tham dự và kinh phí tổ chức Đại hội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực bám nắm địa bàn, mảng công việc phụ trách; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị Đại hội các cấp, phấn đấu hoàn thành các bước theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra, đảm bảo Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Tấn Thành

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét