Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Huyện Đăk Glei triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Đã đăng vào 14 Tháng 4, 2019 lúc 19:38

(kontumtv.vn) – Trong quý I, năm 2019, trên địa bàn huyện Đăk Glei (Kon Tum) có gần 200 con heo và bò mắc bệnh lở mồm long móng; huyện đã kịp thời tiêu hủy số heo bị mắc bệnh và chữa trị khỏi hoàn toàn cho đàn bò.

HUYEN DAK GLEI TRIEN KHAI CAC GIAI PHAP PHONG, CHONG DICH BENH TREN DAN GIA SUC, GIA CAM

Địa bàn xảy ra dịch lở mồm long móng thuộc 5 xã: Đăk Kroong, Đăk Pék, Đăk Choong, Mường Hoong và Đăk Môn. Phòng NN& PTNT huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác tiêm phòng vành đai chống dịch lở mồm long móng cho đàn lợn tại xã Đăk Choong,  Đăk Pék và thị trấn Đăk Glei.

Trong thời gian đến, huyện tập trung các giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để lây lan ra diện rộng; đồng thời nghiêm túc thực hiện việc ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tấn Thành – Thanh Hà

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét