Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Huyện Ia H’Drai tăng thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất

Đã đăng vào 12 Tháng 7, 2018 lúc 21:36

HUYEN IA H’DRAI

(kontumtv.vn) – Những năm qua, công tác quản lý đất đai được UBND huyện Ia H’Drai (Kon Tum) quan tâm chỉ đạo tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa bàn.

Huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tổ chức 15 đợt đấu giá với hơn 1.000 lô đất, thu ngân sách nhà nước hơn 77 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 883 trường hợp với diện tích hơn 24 ha. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã và phòng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai trái quy định.

 

Ngọc Chí

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét