Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Huyện Kon Rẫy bầu Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Đã đăng vào 19 Tháng 3, 2019 lúc 19:32

(kontumtv.vn) – Huyện ủy Kon Rẫy (Kon Tum) khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện  bất thường.

HUYEN UY KON RAY BAU PHO BI THU HUYEN UY, CHU TICH UBND HUYEN

Thực hiện Thông báo số 855, ngày 15/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về công tác cán bộ, Hội nghị đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với 100% số phiếu tán thành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Võ Văn Lương đã trúng cử vào chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

HĐND huyện Kon Rẫy khóa XIV cũng đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4. HĐND huyện nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Minh Chương, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và bầu bổ sung Phó Bí thư Huyện ủy Võ Văn Lương vào chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XIV, nhiệm 2016-2021.

Lâm Hiền – Thành Trung

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét