Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Huyện Kon Rẫy đầu tư 4 tỷ đồng cho năm học mới

Đã đăng vào 18 Tháng 8, 2019 lúc 20:02

(kontumtv.vn) – Năm học mới 2019 – 2020, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đầu tư 4 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học trên địa bàn.

kon ray dau tu 4 ty

Gần 20 phòng học của 4 đơn vị trường học tại địa phương được cải tạo, sửa chữa. Huyện cũng xây mới 5 giếng khoan, 1 nhà vệ sinh, thay thế các bảng đen bị hư hỏng và mua sắm 250 bộ bàn ghế cho các trường. Tổng vốn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được phân bổ từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và ngân sách của địa phương.

Năm học mới này, toàn huyện có 7.900 học sinh, tăng gần 300 học sinh so với năm trước.

Thu Trang – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét