Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Huyện Sa Thầy xuống giống 660 ha lúa nước vụ mùa

Đã đăng vào 12 Tháng 8, 2017 lúc 21:01

660HA

(kontumtv.vn) – Đến thời điểm hiện nay, nông dân huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã xuống giống cây lúa nước vụ mùa khoảng 660 ha (đạt khoảng 82% kế hoạch). Diện tích còn lại chưa xuống giống nông dân đang khẩn trương làm đất, phát dọn, khơi thông mương rãnh, gia cố bờ ruộng. Phòng NN&PTNT huyện đã tăng cường cán bộ chuyên môn bám sát, phối hợp UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa, thực hiện gieo trồng đúng thời vụ, xuống giống hết diện tích đất đã chuẩn bị; hướng dẫn nông dân tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật của chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, ICM. Đặc biệt chú ý công tác dự tính, dự báo kịp thời tình hình phát sinh, phát triển của các đối tượng dịch hại như rầy nâu, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh vàng lùn, xoắn lá trên cây lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng.

Ngọc Chí

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét