Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm tra đột xuất công tác CCHC tại huyện Sa Thầy

Đã đăng vào 21 Tháng 5, 2019 lúc 20:44

(kontumtv.vn) – Sáng 21/5, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sa Thầy về công tác cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

KIEM TRA DOT XUAT CONG TAC CAI CACH HANH CHINH TAI HUYEN SA THAY

Theo đó, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tập trung kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và việc chấp hành quy chế Văn hóa công sở. Qua kiểm tra đột xuất 05 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sa Thầy gồm Phòng GD&ĐT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, cơ quan Đảng ủy – HĐND – UBND xã Ya Xier và xã Sa Nghĩa, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đánh giá hầu hết các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực thực hiện cải cách hành chính và chấp hành tốt quy chế Văn hóa công sở như chấp hành giờ giấc làm việc theo quy định, không sử dụng thuốc lá nơi làm việc, không uống rượu, bia và các đồ uống có cồn trước, trong giờ hành chính, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý.

 Dù vậy, ở một số cơ quan, đơn vị, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt tại nơi làm việc không rõ lý do và không đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ hành chính vẫn diễn ra.

Thu Trang – Huỳnh Đại

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét